Sivilingeniør
Tommy Johansen
Herslebsgate 9
0561 OSLO

Mobiltelefon : 99 56 22 05
Epost : tommy@jatech.no
Web : jatech.no

Født: 1. mars 1970, Tromsø

Kompetanseprofil

Kunnskaper
Erfaring med systemarkitektur, -analyse, -design og programmering i ulike språk og etter ulike modeller. Hovedfokus på Javabasert teknologi og utvikling gjennom smidige metoder.
Ferdigheter
Grundig, nøyaktig og pragmatisk. Er tålmodig og systematisk i møte med tekniske utfordringer.
Personlige egenskaper
Åpen og nysgjerrig på nye måter å løse faglige utfordringer. Jobber godt både selvstendig og i samarbeid med andre.
Motivasjon
Setter pris på å utvikle helt nye tjenester i nært samarbeid med brukere og produkteiere. Liker variasjon og muligheten til å være kreativ i arbeidet.
Holdninger/Verdier
Deler gjerne av egen kunnskap og kompetanse, og er ydmyk i forhold til andres. Er åpen og ærlig.
Verktøy/teknologier
IntelliJ, Eclipse, NetBeans, Tomcat, Jrun, Jboss, Ant, Junit, JAXB, Jira, Ejournal, Confluence, Bamboo

Selvstendig IT konsulent (2001-)

Smidig systemutvikling med Java som hovedplattform. Utvalgte kunder og prosjekter:

  • Omarbeiding av system for mottak og redigering av annonsedata til tjenesten «Reise i Norge» for FINN Reise.
  • Nyutvikling av tjeneste for søk etter charter-/pakkereiser for FINN Reise.
  • Nyutvikling av FINN Reise. Første prosjekt i FINN som benytter Scrum.
  • Nyutvikling og utvidelser av støttesystemer til Inpoc, Schibsted Telecom.
  • Nyutvikling av musikkartistnettstedet PlanetNoise i samarbeid med Varthom AS.

Fast ansettelse (1995-2000)

2000 Timespotting, Oslo, Senior Systemutvikler
Objektorientert systemutvikling med Java som plattform. Utvikling av aktivitetskalender med publisering på web, mobil og i eget blad.
Timespotting ble avviklet etter konkurs.
1997-2000 Razorfish, Oslo, Senior Technologist
Objektorientert systemutvikling med Java som hovedplattform. Integrering av basissystemer mot Internett. Utvikling av kommunikasjonsløsninger, grafiske brukergrensesnitt og publiseringsløsninger basert på ulike databaser og datakilder. Utvalgte prosjekter:
  • Publiseringsløsninger for Institutt for Energiteknikk og Tele2.
  • Ti uker hospitering hos Razorfish San Francisco. Utvikling av 3D visualisert søketjeneste i samarbeid med Excite og Intel.
  • Presentasjon av trafikkinformasjon for strekningen Oslo – Gardermoen. Utviklet for Statens Vegvesen i forbindelse med åpningen av Oslo Lufthavn Gardermoen.
1995-1997 IBM, Tromsø, Systemkonsulent
Objektorientert systemutvikling innen bank/finans med SmallTalk og OS/2 som plattform. Integrering mot stormaskinmiljø og mot Internett. Utvikling av Internettstrategi. Største prosjekt:
  • Saksgangsystem for utlån utviklet for Sparebank 1 Nord-Norge.

Universitetet i Tromsø (1989-1994)

Tittel: Sivilingeniør i Informatikk (MSCS)

1994 H Diplomoppgave: «Ruting i et eksperimentelt system».
1994 V D-380S Prosjektoppgave: «Monitorering og kontroll av fjerne instrumenter»
1994 V DS-SPES Seminar om Distribuerte Operativsystemer
1993 H D-340 Parallellprogrammering og operativsystem
1993 H D-242 Kommunikasjon og nett I
1993 V D-241 Datamaskinarkitektur
1993 V D-212 Databasesystemer
1993 V D-211 Systemutvikling og systemarbeid
1992 H Ma-130 Diskret matematikk
1992 H D-240 Operativsystemer
1992 V Ma-101 Grunnkurs i matematikk II
1992 V D-130 Algoritmer og datastrukturer
1991 H T-100 Teknologi og samfunn
1991 H Ma-100 Grunnkurs i matematikk I
1991 V S-101 Sannsynlighet og statistikk I
1991 V D-102 Innføring i databehandling
1990 V Examen Philosophicum
1989 H D-110 Innføring i programmering

Førstegangstjeneste (1989-1990)

Rekruttskole ved Hysnes Fort, Trondheim og KNM Harald Hårfagre, Bergen. Aktiv tjeneste som fjernskriver-/radiooperatør ved Ramsund Orlogstasjon, Tjelsund og Grøtsund Fort, Tromsø.

Videregående skole (1986-1989)

Toårig grunnkurs og ettårig påbyggingskurs med EDB og allmenne fag, Kvaløya Videregående skole, Tromsø.